wczytuję...

Polityka
prywatności

Przewiń

1Definicje i ogólne informacje

W ramach Serwisu zbieramy i przetwarzamy dane osobowe Użytkowników. Polityka prywatności opisuje zasady oraz cele przetwarzania przez nas (tj. Motul i Grupę 3), tych danych. Polityka prywatności zawiera również informacje o plikach cookies i podobnych technologiach, które wykorzystujemy w Serwisie. 

Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

 • Grupa 3 – Grupa 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Agencja Reklamowa sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Murarska 3, 31-311 Kraków, e-mail: office@grupa3.com.pl.
 • Konkurs – konkurs promocyjny olejów silnikowych „Motul”, organizowany przez Grupę 3 na zlecenie Motul.
 • „my” – Grupa 3 i Motul (współadministratorzy);
 • Motul –  Motul Deutschland GmbH z siedzibą w Kolonii (Niemcy), Kölner Straβe 263, 51149 Köln, działająca poprzez biuro w Warszawie, ul. Grzybowska 4/135, 00-131 Warszawa.
 • Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • Polityka prywatności – niniejsza polityka prywatności.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Serwis – serwis internetowy prowadzony w domenie motultour.pl, dotyczący Konkursu.
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, w tym biorąca udział w Konkursie.

2Współadministrowanie

O ile w Polityce prywatności lub w klauzuli informacyjnej zamieszczonej w Serwisie nie wskazano inaczej, współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością Serwisu są Motul i Grupa 3 („my”). Grupa 3 świadczy dla Motul usługi marketingowe, w tym jest organizatorem Konkursu dotyczącego olejów silnikowych marki „Motul” oraz na zlecenie Motul obsługuje Serwis. Jesteśmy współadministratorami, ponieważ w ramach naszej współpracy wspólnie ustalamy cele i sposoby przetwarzania danych osobowych gromadzonych w ramach działalności Serwisu. Użytkownik może zwrócić się do nas o udostępnienie zasadniczej treści uzgodnień pomiędzy nami. W tym celu można się kontaktować z punktem kontaktowym wskazanym w pkt 10 poniżej.

3Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu zbieramy i przetwarzamy dane niezbędne do funkcjonowania Serwisu oraz informacje o aktywnościach Użytkowników w Serwisie. Informacje na temat Użytkowników, które pozyskujemy, obejmują również dane osobowe.

Część danych gromadzimy automatycznie, z chwilą odwiedzenia Serwisu przez Użytkownika (dotyczy to np. danych zapisanych w logach systemowych czy danych zebranych przez pliki cookies, jeśli przeglądarka Użytkownika akceptuje takie pliki). Inne dane zbieramy dzięki dostępnym w Serwisie formularzom (np. formularz rejestracyjny, formularz kontaktowy).

Jeżeli w związku z korzystaniem z Serwisu Użytkownik podaje lub zamieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób, może to uczynić jedynie za wiedzą tych osób i pod warunkiem, że nie narusza to obowiązującego prawa.

3.1. Korzystanie z Serwisu

Jeśli Użytkownik rejestruje się w Serwisie (zakłada konto), przetwarzanie danych osobowych następuje również w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczna, zgodnie z regulaminem Serwisu. Aby dokonać rejestracji i zawrzeć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, konieczne jest podanie w formularzu elektronicznym danych osobowych oznaczonych jako „wymagane”. Dane te są niezbędne do założenia, prowadzenia i obsługi konta w Serwisie. Niepodanie takich danych skutkuje brakiem możliwości rejestracji i brakiem możliwości utworzenia konta w Serwisie. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • W celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Użytkownikiem – podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W odniesieniu do danych podawanych fakultatywnie (np. danych o prawie jazdy i liczbie przejeżdżanych na motocyklu kilometrów), podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane podane fakultatywnie będą wykorzystane dla potrzeb realizacji Konkursów z cyklu „MOTUL TOUR”,  w tym w celu ułatwienia dokonywania zgłoszeń w Konkursach i kontaktu z Użytkownikiem. W związku z rozwojem Serwisu i budowaniem wokół niego społeczności motocyklistów, fakultatywne dane będą mogły być również wykorzystane przez Użytkownika do budowania swojego profilu motocyklisty w ramach społeczności motocyklistów MOTUL.
 • W celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi (w danym wypadku również po zakończeniu korzystania z usługi – tj. po usunięciu konta z Serwisu) – podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie naszych praw.

Zapisywanie na urządzeniu Użytkownika plików cookies oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody Użytkownika, za wyjątkiem tych cookies, które są konieczne do działania serwisu (użycie takich cookies nie wymaga zgody). Użytkownik może udzielić zgody na wykorzystywanie plików cookies m.in. za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta. Przeglądarki internetowe z reguły domyślnie umożliwiają przechowywanie plików cookies.

W Serwisie wyświetlany jest komunikat informujący o korzystaniu przez nas z plików cookies, prowadzący do niniejszej Polityki. Jeżeli przeglądarka Użytkownika akceptuje pliki cookies i podobne technologie, a Użytkownik potwierdza zapoznanie się z powyższym komunikatem, oznacza to, że Użytkownik wyraża zgodę na użycie plików cookies i zapisanie ich w pamięci swojego urządzenia.

Użytkownik może za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej określić warunki przechowywania lub uzyskania dostępu do plików cookies i podobnych technologii, w tym może również całkowicie zablokować pliki cookies pochodzące z Serwisu, jak również usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies. Możliwe jest także ustawienie automatycznego blokowania plików cookies. Szczegółowe informacje na temat funkcjonalności i ustawień przeglądarki zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Zgoda na wykorzystywanie plików cookies może być w każdym momencie wycofana przez Użytkownika (np. poprzez wyczyszczenie historii cookies lub wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki). Zwracamy jednak uwagę, że w razie braku zgody na pliki cookies „serwisowe”, Serwis – ze względów technicznych – może nie funkcjonować w pełni prawidłowo.

3.2. Formularz kontaktowy

Zapewniamy możliwość skontaktowania się z nami za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na jego zapytanie. Wysłanie zapytania wymaga podania  danych oznaczonych jako „wymagane” (np. imię i nazwisko lub pseudonimu, adres e-mail). Powyższe dane są niezbędne do przyjęcia i obsługi zapytania oraz umożliwiają nam nawiązanie kontaktu. Dane podawane są dobrowolnie, ale wysłanie zapytania bez podania tych danych nie jest możliwe. Użytkownik może dobrowolnie podać nam także inne dane osobowe (np. numer telefonu). Takie dane zostaną użyte w celu ułatwienia kontaktu i obsługi zapytania.

Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym przetwarzamy w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez formularz kontaktowy. Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na udzieleniu odpowiedzi i obsłudze zapytania.

3.3. Rejestracja w Serwisie i prowadzenie konta

Jeśli Użytkownik rejestruje się w Serwisie (zakłada konto), przetwarzanie danych osobowych następuje również w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczna, zgodnie z regulaminem Serwisu. Aby dokonać rejestracji i zawrzeć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, konieczne jest podanie w formularzu elektronicznym danych osobowych oznaczonych jako „wymagane”. Dane te są niezbędne do założenia, prowadzenia i obsługi konta w Serwisie. Niepodanie takich danych skutkuje brakiem możliwości rejestracji i brakiem możliwości utworzenia konta w Serwisie. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • W celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Użytkownikiem – podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W odniesieniu do danych podawanych fakultatywnie (np. danych o prawie jazdy i liczbie przejeżdżanych na motocyklu kilometrów), podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane podane fakultatywnie będą wykorzystane dla potrzeb realizacji Konkursów z cyklu „MOTUL TOUR”,  w tym w celu ułatwienia dokonywania zgłoszeń w Konkursach i kontaktu z Użytkownikiem.
 • W celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi (w danym wypadku również po zakończeniu korzystania z usługi – tj. po usunięciu konta z Serwisu) – podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie naszych praw.

3.4. Udział w Konkursie

Za pośrednictwem Serwisu, poprzez odpowiedni formularz, Użytkownik może zgłosić udział w Konkursie promocyjnym dotyczącym olejów silnikowych Motul. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu przez nas danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie są zamieszczone w odrębnej klauzuli informacyjnej, dostępnej w Serwisie. 

3.5. Marketing

Możemy przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu realizacji działań marketingowych. Takie działania mogą polegać na:

 • Wysyłaniu wiadomości e-mail z treściami marketingowymi dotyczącymi Motul, takimi jak np. powiadomienia o Konkursach czy ciekawych ofertach i promocjach specjalnych.
 • Wyświetlaniu Użytkownikowi reklam, które nawiązują do treści przeglądanych przez niego w Serwisie (tzw. retargeting).

3.5.1. Zgoda dotycząca e-maili marketingowych

Podczas rejestracji w Serwisie lub dokonywania zgłoszenia udziału w Konkursie, Użytkownik może opcjonalnie wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Motul (jako administratora) w celu otrzymywania na adres e-mail treści marketingowych dotyczących Motul. Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne i nie jest wymagane do udziału w Konkursie ani do rejestracji w Serwisie. Podstawą przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W odniesieniu do opisanego powyżej przetwarzania danych osobowych, Grupa 3 nie jest współadministratorem, lecz jest podmiotem przetwarzającym, który przetwarza dane w imieniu Motul.

Użytkownik może w dowolnym czasie cofnąć udzieloną zgodę, np. pisząc e-mail na adres: kontakt@motultour.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.5.2. Reklama internetowa (retargeting)

W celu prowadzenie reklamy internetowej bazującej na mechanizmach tzw. retargetingu wykorzystujemy rozwiązania marketingowe dostarczane przez Google i Facebook. Rozwiązania te bazują na plikach cookies i podobnych technologiach, pozwalających gromadzić dane, w tym dane osobowe. Dzięki takim mechanizmom możemy w ramach sieci reklamowej Google oraz w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram wyświetlić Użytkownikowi, który odwiedził nasz Serwis, reklamę nawiązującą do Konkursu i do marki Motul. Przetwarzanie danych osobowych dla celów reklamy internetowej odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest marketing bezpośredni produktów i usług Motul oraz promowanie Konkursu, w związku z wyrażoną przez Użytkownika zgodą na użycie plików cookies realizujących funkcje reklamowe.

4Pliki cookies oraz podobne technologie

Serwis korzysta z plików cookies („ciasteczka”). Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. w pamięci komputera czy smartfona). Pliki cookies realizują różne funkcje. Niektóre z nich są ściśle niezbędne do prawidłowego działania Serwisu, a inne zbierają informacje związane z korzystaniem z Serwisu, np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika i dokonywanych przez niego czynności (takich jak np. zalogowanie do Serwisu, przeglądane w Serwisie strony czy zapoznanie się z powiadomieniem o plikach cookies).

Używamy plików cookies i podobnych technologii przede wszystkim w celach:

 • uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie (dzięki czemu Użytkownik może się zalogować i być zalogowanym);
 • zapamiętywania preferencji Użytkownika związanych z przeglądaniem Serwisu (takich jak np. język, wielkość czcionek, konfiguracja);
 • obsługi multimediów (pliki cookies YouTube);
 • analitycznych i statystycznych – abyśmy mogli lepiej zrozumieć sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników, co pozwala nam udoskonalać Serwis i świadczyć lepsze usługi dla Użytkowników, w tym celu tworzymy również ogólne statystyki i analizy,  z przeznaczeniem na ulepszenie naszego Serwisu;
 • reklamowych (tzw. retargeting) – czyli w celu wyświetlenia reklam dotyczących Konkursu i produktów Motul, w związku z wcześniejszą wizytą Użytkownika w Serwisie (dzięki temu możemy „przypomnieć” Użytkownikowi o Konkursie).

Informacje zebrane poprzez pliki cookies zazwyczaj nie stanowią danych osobowych. Jednakże mogą one obejmować informacje, które w niektórych przypadkach, zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami, umożliwiają zidentyfikowanie konkretnej osoby (dane osobowe).

Cookies mają różne okresy aktywności, po upływie których są automatycznie usuwane (wygasają) – chyba że Użytkownik wcześniej sam usunie te pliki. Niektóre pliki cookies mają charakter tymczasowy (są zapisywane tylko na czas sesji Użytkownika w Serwisie lub nieco dłużej – np. kilkanaście minut) i są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki lub wylogowaniu z Serwisu. Inne pliki cookies (np. Google Analytics, cookie dotyczący wyświetlania komunikatu o plikach cookies) są przechowywane dłużej (np. przez kilka miesięcy, a nawet lat) i mogą być usunięte poprzez ustawienia przeglądarki.

W Serwisie są również wykorzystywane pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich (np. Google, Facebook), świadczących dla nas różnego rodzaju usługi (np. analityczne i statystyczne, reklamowe). W przypadku plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich, to te podmioty trzecie zamieszczają pliki cookies na urządzeniu Użytkownika i uzyskują dostęp do informacji pozyskiwanych przez te pliki.

4.1. Cookies serwisowe

W Serwisie korzystamy z usług innych firm (Google) świadczących dla nas usługi analityczne i statystyczne (Google Analytics), okres aktywności niektórych z tych plików cookie wynosi do 2 lat. Używają one własnych plików cookies, które pozwalają monitorować – na potrzeby analiz i statystyk – w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu, jakie strony przegląda w Serwisie czy jakie pliki wideo odtwarza (tracking). Pozwalają one również analizować dane o ruchu na stronach Serwisu, adres IP i MAC, rodzaj przeglądarki i urządzenia, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem, informacje o dostawcy Internetu oraz informacje o działaniach podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie (analityka). Umożliwia nam to tworzyć ogólne raporty i statystyki, aby ulepszać Serwis i usuwać ewentualne błędy.

Google Analytics stosuje własne pliki cookie, by mierzyć, tworzyć i raportować statystyki interakcji Użytkowników. Google nie wykorzystuje jednak zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Google Analytics mogą również służyć do celów marketingowych (retargeting) oraz do mierzenia skuteczności reklamy.

Zapisywanie cookies Google Analytics można wyłączyć poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej. Gromadzenie i przetwarzanie przez Google Analytics danych pozyskiwanych przez cookies może być ponadto zablokowane poprzez pobranie i zainstalowanie specjalnej wtyczki do przeglądarki dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Więcej informacji o Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl oraz w polityce prywatności Google: www.google.com/policies/privacy/partners/.

Lista cookies analitycznych i statystycznych znajduje się w tabeli poniżej.


Cookies Nazwa Funkcja Okres aktywności
Własne PHPSESSID Umożliwia korzystanie z najważniejszych funkcji Serwisu. Do końca sesji
cookie Ukrywa informację o cookies na dole strony, jest ustawiany po kliknięciu w przycisk „Rozumiem”. 365 dni
remember_me Utrzymuje użytkownika zalogowanego w Serwisie, jest ustawiany tylko po wybraniu opcji zapamiętaj mnie przy logowaniu Użytkownika. 1 rok

4.2. Analityka i statystyka

W Serwisie korzystamy z usług innych firm (Google) świadczących dla nas usługi analityczne i statystyczne (Google Analytics), okres aktywności niektórych z tych plików cookie wynosi do 2 lat.). Używają one własnych plików cookies, które pozwalają monitorować – na potrzeby analiz i statystyk – w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu, jakie strony przegląda w Serwisie czy jakie pliki wideo odtwarza (tracking). Pozwalają one również analizować dane o ruchu na stronach Serwisu, adres IP i MAC, rodzaj przeglądarki i urządzenia, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem, informacje o dostawcy Internetu oraz informacje o działaniach podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie (analityka). Umożliwia nam to tworzyć ogólne raporty i statystyki, aby ulepszać Serwis i usuwać ewentualne błędy.

Google Analytics stosuje własne pliki cookie, by mierzyć, tworzyć i raportować statystyki interakcji Użytkowników. Google nie wykorzystuje jednak zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Google Analytics mogą również służyć do celów marketingowych (retargeting) oraz do mierzenia skuteczności reklamy.

Zapisywanie cookies Google Analytics można wyłączyć poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej. Gromadzenie i przetwarzanie przez Google Analytics danych pozyskiwanych przez cookies może być ponadto zablokowane poprzez pobranie i zainstalowanie specjalnej wtyczki do przeglądarki dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Więcej informacji o Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl oraz w polityce prywatności Google: www.google.com/policies/privacy/partners/.

Lista cookies analitycznych i statystycznych znajduje się w tabeli poniżej.


Cookies Nazwa Funkcja Okres aktywności
Google Analytics
Polityka Prywatności
_ga Rozróżnienie Użytkowników na potrzeby gromadzenia informacji na temat odwiedzin na stronie. 2 lata
_gat Monitorowanie wskaźnika zapytań w odniesienie do serwerów. Plik pomaga identyfikować obszary Serwisu, które wymagają udoskonalenia 1 minuta
_gid Służy do rozróżniania Użytkowników 24 godziny

4.3. Cookies marketingowe

W Serwisie nasi partnerzy reklamowi (Google, Facebook) wykorzystują swoje cookie do celów marketingowych, m.in. w związku z retargetingiem i mierzeniem skuteczności reklamy. Pliki te pozwalają na „śledzenie” (tracking) aktywności Użytkownika w Internecie w celu dopasowania reklamy.


Podmiot, który zamieszcza cookies i uzyskuje dostęp do informacji Cele Nazwa Funkcja Okres aktywności
Facebook Inc.
Polityka Prywatności
Reklama internetowa związana z obecnością Użytkownika w Serwisie. _fbp Plik wykorzystywany przez Facebook do dostarczania produktów reklamowych. 3 miesiące
Google LLC (YouTube)
Polityka Prywatności
Reklama internetowa związana z obecnością Użytkownika w Serwisie. VISITOR_INFO1_LIVE Cookie zamieszczany przez YouTube w celu śledzenia (tracking) preferencji Użytkownika dotyczących plików filmowych YouTube osadzonych na stronach; może być również użyty do określenia, czy Użytkownik strony używa nowej albo starej wersji interfejsu YouTube. 180 dni
Reklama internetowa związana z obecnością Użytkownika w Serwisie. GPS Rejestruje unikalny identyfikator na urządzeniu mobilnym użytkownika w celu śledzenia (tracking) lokalizacji geograficznej użytkownika w oparciu o GPS, na potrzeby reklam. 1 godzina

4.4. Cookies obsługujące multimedia

W serwisu wykorzystywane są również pliki cookies serwisu YouTube (należącego do Google LLC)e. Służą one do umożliwienia Użytkownikom korzystania z odtwarzacza multimediów YouTube w ramach Strony.

Lista cookies obsługujących multimedia znajduje się poniżej.


Podmiot, który zamieszcza cookies i uzyskuje dostęp do informacji Cele Nazwa Funkcja Okres aktywności
Google LLC (YouTube)
Polityka Prywatności
Zapewnienie wydajności obsługi filmów. YSC Cookie zamieszczany przez YouTube w celu mierzenia wyświetleń filmów osadzonych na stronie. Do końca sesji
Używamy również marketingowych cookies YouTube (zob. pkt 4.3).

4.5. Zgoda na wykorzystywanie plików cookies

Zapisywanie na urządzeniu Użytkownika plików cookies oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody Użytkownika, za wyjątkiem tych cookies, które są konieczne do działania serwisu (użycie takich cookies nie wymaga zgody). Użytkownik może udzielić zgody na wykorzystywanie plików cookies m.in. za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta. Przeglądarki internetowe z reguły domyślnie umożliwiają przechowywanie plików cookies.

W Serwisie wyświetlany jest komunikat informujący o korzystaniu przez nas z plików cookies, prowadzący do niniejszej Polityki. Jeżeli przeglądarka Użytkownika akceptuje pliki cookies i podobne technologie, a Użytkownik potwierdza zapoznanie się z powyższym komunikatem, oznacza to, że Użytkownik wyraża zgodę na użycie plików cookies i zapisanie ich w pamięci swojego urządzenia.

Użytkownik może za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej określić warunki przechowywania lub uzyskania dostępu do plików cookies i podobnych technologii, w tym może również całkowicie zablokować pliki cookies pochodzące z Serwisu, jak również usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies. Możliwe jest także ustawienie automatycznego blokowania plików cookies. Szczegółowe informacje na temat funkcjonalności i ustawień przeglądarki zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Zgoda na wykorzystywanie plików cookies może być w każdym momencie wycofana przez Użytkownika (np. poprzez wyczyszczenie historii cookies lub wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki). Zwracamy jednak uwagę, że w razie braku zgody na pliki cookies „serwisowe”, Serwis – ze względów technicznych – może nie funkcjonować w pełni prawidłowo.

5Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania przez nas danych osobowych zależy od rodzaju, celu i podstawy przetwarzania. Dane przechowywane są:

 • W przypadku przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (np. ochrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń) – przez okres niezbędny do realizacji tego interesu, chyba że wcześniej zostanie zgłoszony skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
 • W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane przez czas realizacji takiej umowy.
 •  W przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody – do czasu wycofania wyrażonej zgody, chyba, że dane wcześniej nie będą już potrzebne do realizacji celu, dla którego zgoda została zebrana.

Co do zasady dane przetwarzane są – w zależności od podstawy przetwarzania – przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody, bądź – w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes – przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub gdy jest to niezbędne do wykazania należytego wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie ww. okresu przetwarzania dane są usuwane.

Zwracamy uwagę, że jeśli Użytkownik tworzy w Serwisie swoje konto w związku z udziałem w Konkursie, usunięcie konta Użytkownika nie oznacza automatycznie usunięcia danych związanych z udziałem w Konkursie. Dla celów związanych z Konkursem, dane Użytkownika mogą być nadal przetwarzane pomimo usunięcia Konta. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w Konkursach Motul można znaleźć w klauzuli informacyjnej dotyczącej danego Konkursu.

Zapisywanie na urządzeniu Użytkownika plików cookies oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody Użytkownika, za wyjątkiem tych cookies, które są konieczne do działania serwisu (użycie takich cookies nie wymaga zgody). Użytkownik może udzielić zgody na wykorzystywanie plików cookies m.in. za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta. Przeglądarki internetowe z reguły domyślnie umożliwiają przechowywanie plików cookies.

W Serwisie wyświetlany jest komunikat informujący o korzystaniu przez nas z plików cookies, prowadzący do niniejszej Polityki. Jeżeli przeglądarka Użytkownika akceptuje pliki cookies i podobne technologie, a Użytkownik potwierdza zapoznanie się z powyższym komunikatem, oznacza to, że Użytkownik wyraża zgodę na użycie plików cookies i zapisanie ich w pamięci swojego urządzenia.

Użytkownik może za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej określić warunki przechowywania lub uzyskania dostępu do plików cookies i podobnych technologii, w tym może również całkowicie zablokować pliki cookies pochodzące z Serwisu, jak również usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies. Możliwe jest także ustawienie automatycznego blokowania plików cookies. Szczegółowe informacje na temat funkcjonalności i ustawień przeglądarki zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Zgoda na wykorzystywanie plików cookies może być w każdym momencie wycofana przez Użytkownika (np. poprzez wyczyszczenie historii cookies lub wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki). Zwracamy jednak uwagę, że w razie braku zgody na pliki cookies „serwisowe”, Serwis – ze względów technicznych – może nie funkcjonować w pełni prawidłowo.

6Prawa osób, których dane dotyczą

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy lub zgody) oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

Powyższe prawa są realizowane zgodnie z przepisami RODO.

Jeżeli Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym RODO, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, np. kontaktując się z administratorem kanałami kontaktu wskazanymi poniżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7Odbiorcy danych

W ramach prowadzenie Serwisu korzystamy z usług podmiotów trzecich, którym będą ujawniane dane osobowe Użytkowników. Obiorcami tych danych będą podmioty odpowiedzialne za obsługę systemów informatycznych, dostawcy usług IT (np. hosting), dostawcy usług marketingowych. W przypadku dostawców usług (podwykonawców) świadczących usługi IT, takie jak hosting czy poczta e-mail, przekazanie tym podmiotom danych osobowych następuje automatycznie, z chwilą ich pozyskania.

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów. Dane osobowe przetwarzane przez nas mogą być również ujawniane właściwym organom władzy publicznej (np. sądy, organy ścigania) bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji. Ujawnienie danych następuje jedynie wtedy, gdy istnieje ku temu odpowiednia podstawa prawna (np. przepis prawa nakazujący ujawnienie danych osobowych) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8Przekazywanie danych poza EOG

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu przekazujemy dane osobowe poza EOG tylko w uzasadnionym zakresie, z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, zgodnie z przepisami RODO.

Przekazywanie danych poza EOG może mieć miejsce w niektórych przypadkach w związku z korzystaniem z usług Google Analytics świadczonych przez spółkę Google LLC zlokalizowaną w USA. Przekazanie danych do USA następuje w ramach programu tzw. Tarczy Prywatności (ang. Privacy Shield). Na podstawie decyzji Komisji Europejskiej ws. Tarczy Prywatności USA zostało uznane za państwo zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego w EOG w odniesieniu do podmiotów wpisanych do wykazu podmiotów uczestniczących w programie Tarcza Prywatności.

9Bezpieczeństwo

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny. W ramach stosowanych przez nas środków technicznych, połączenie z Serwisem jest szyfrowane.

Pomimo, że dokładamy starań, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie Serwisu, korzystanie z sieci Internet zawsze wiąże się z ryzykiem. Ryzyko to wynika m.in. z bezprawnych działań osób trzecich (np. atak hackerski, złośliwe oprogramowanie, wirusy). Dlatego zalecamy Użytkownikom zachowanie ostrożności, korzystanie z oprogramowania antywirusowego, stosowanie firewalla oraz bieżącą aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji. 

10Dane kontaktowe

Motul i Grupa 3 jako współadministratorzy wyznaczyli wspólny punkt kontaktowy, który prowadzi Grupa 3. Z Grupą 3 można się kontaktować pisemnie na adres siedziby (Grupa 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Agencja Reklamowa sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Murarska 3, 31-311 Kraków) oraz e-mailowo na adres: office@grupa3.com.pl.

Użytkownicy mogą się również kontaktować bezpośrednio z Motul, pisemnie na adres biura w Warszawie (Motul Deutschland GmbH – biuro w Warszawie, ul. Grzybowska 4/135, 00-131 Warszawa).

11Zmiany polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Do góryPowrót do strony głównej
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies i podobne technologie w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania, optymalizacji, zapamiętywania preferencji i ustawień, jak również dla celów analitycznych i statystycznych oraz marketingowych (reklama internetowa związana z Twoją wizytą w serwisie). Jeśli Twoja przeglądarka akceptuje pliki cookies i podobne technologie, korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies i podobnych technologii w powyższych celach. W związku z korzystaniem z serwisu możemy też przetwarzać Twoje dane osobowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.